regels bezoek

Regels bezoek tijdens het coronavirus

Vanwege het coronavirus werken we volgens een strikt hygiëneprotocol. je krijgt de regels per e-mail toegezonden als je bij ons een afspraak maakt.

Belangrijk:

Heb je ziekteverschijnselen zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 graden) of koorts? Blijf dan thuis en maak een nieuwe afspraak.

Blijf thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten en maak een nieuwe afspraak.

Kom maximaal 5 minuten voor het tijdstip van de afspraak en kom alleen naar de salon.

Een minderjarig kind en mensen die door een beperking begeleiding nodig hebben, mogen naar de salon vergezeld worden door één volwassene.

regels bezoek